V sobotu 13. července se u příležitosti 76. výročí od vypálení Českého Malína na Volyni uskuteční pietní akt v Novém Malíně na Šumpersku. Tradiční setkání bude věnováno vzpomínce na téměř čtyři sta volyňských Čechů zavražděných nacisty roku 1943.

Pietní vzpomínka pořádaná Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel, Iniciativou pro podporu vypálených obcí a obcí Nový Malín za podpory Olomouckého kraje se uskuteční v sobotu 13. července od jedenácti hodin u památníku obětem tragédie naproti obecnímu úřadu v Novém Malíně. Součástí programu je kromě kladení věnců a projevů hostů také panychida za oběti českomalínské tragédie. „Součástí doprovodného programu je výstava Český Malín na Volyni probíhající v prostorách novomalínského obecního úřadu,“ říká starosta obce Marek Štencl.

Obec Český Malín byla založena na Volyni (území dnešní Ukrajiny) skupinou českých přistěhovalců v roce 1871. Dne 13. července 1943 byly obce Český Malín a Ukrajinský Malín obklíčeny německým oddílem čítajícím tisíc pět set mužů. Obyvatelstvo Českého Malína vyhnali do ulic pod záminkou kontroly dokumentů a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína, kde je rozdělili dle věku a pohlaví. Nakonec byli muži a některé ženy nahnáni do kostela, který Němci polili hořlavinou a zapálili. Ti, kdo se snažili utéci, byli zastřeleni nebo ubiti. Většinu žen, děti a starce odvlekli zpět do Českého Malína, kde je nahnali do stodol, které následně podpálili. Osudného dne bylo zavražděno celkem 374 Čechů a 26 Poláků v Českém Malíně. V Ukrajinském Malíně bylo celkem 132 obětí. Po válce se někteří přeživší usadili v obci Frankštát na Šumperku, který byl v roce 1947 přejmenován na Nový Malín.

Připomínku tragédie v Českém Malíně opět spolupořádá Iniciativa pro podporu vypálených obcí. Ta už 10 let pomáhá uchovat odkaz devíti obcí zasažených tragédiemi během 2. světové války, z nichž jsou nejznámější Lidice a Ležáky. „Iniciativa každoročně pořádá pietní akce, organizuje přednášky a podporuje vznik dokumentů připomínajících tragédie 2. světové války,“ říká její předseda Filip Žáček. Iniciativa také pomáhá uchovat vzpomínku na demokratickou tradici meziválečného Československa a stopy, které na Olomoucku zanechal prezident Tomáš G. Masaryk.