Dětem mířícím na některý z operačních sálů Fakultní nemocnice v Olomouci pomáhají klauni. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě se totiž letos v červnu připojilo k programu NOS! dobročinné organizace Zdravotní klaun. V jeho rámci klauni provázejí děti dobou před zákrokem a doprovodí je až k operačnímu sálu. Beze strachu a s úsměvem jezdí děti na operaci už v šesti českých nemocnicích: vedle té olomoucké také v Praze-Motole, Plzni, Ostravě-Porubě, Hradci Králové a Třinci.

Unikátní program Zdravotního klauna NOS! (Na operační sál!) si již od roku 2013 získává srdce dětí, rodičů
i ošetřujícího personálu. Jeho cílem je připravit děti tak, aby odjížděly na operaci uvolněné a s úsměvem. „Je to
u nás pozitivně kvitováno opravdu ze všech stran,“ těší vrchní sestru Dětské kliniky FN Olomouc Světlanu Kašubovou. „Děti jsou v doprovodu klaunů daleko klidnější. Zatím tuto službu využíváme od června s výjimkou prázdninové pauzy, a to aktuálně vždy ve čtvrtek na oddělení 28 C. Plánujeme ji však rozšířit i na pondělky a pátky a také na druhé pooperační oddělení,“ dodává vrchní sestra Kašubová.

Podle zástupců organizace Zdravotní klaun je smích velkým pomocníkem při přípravě na operační zákrok, protože potlačuje úzkost a odbourává strach. Děti, které čeká operace, předem dlouho nejedí, bývají unavené a často propadají strachu a úzkosti. Úkolem Zdravotního klauna je provést je čekáním na operační úkon a humorem rozptýlit napětí, dokud nepřijde chvíle odjezdu na sál. Pak klaun odveze rozesmáté dítko před dveře operačního sálu.

Zdravotní klaun, o. p. s. je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic, 7 domovů pro seniory a 2 hospice. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem European Federation of Hospital Clown Organizations.