Návštěvníci obchodní Galerie Šantovka v Olomouci mohou propojit vyšetření plic s nákupem. Lékaři tam totiž 20. listopadu od 12 do 19 hodin zájemcům prověří dech. Účelem akce je odhalit včas závažné onemocnění – chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), a to v rámci Světového dne CHOPN. Někteří pneumologové z Olomouckého kraje také 20. listopadu otevřou pacientům své ambulance. Plíce jim odborníci vyšetří bez předchozího objednání a doporučení od praktického lékaře.

„V obchodní galerii vyšetřujeme lidem plíce už po páté. Na místě je vždy lékař a zdravotní sestry. Vyšetření plic využije přes den obvykle více než 200 lidí. Někteří mají výsledky v pořádku, ale zhruba u třetiny pravidelně odhalíme poruchu dýchání a pošleme je na podrobnější vyšetření do nemocnice,“ říká plicní lékař MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., z Fakultní nemocnice Olomouc. S CHOPN se v Česku léčí přibližně 300 tisíc pacientů, dalších 300 tisíc o své nemoci zatím neví. Lidé totiž chronický kašel, zadýchávání a vykašlávání hlenů často přisuzují buď svému vyššímu věku, nebo kouření. Přitom právě kuřáky ohrožuje nemoc nejvíc. „Máme zhruba 300 tisíc nemocných, kteří zatím nejsou léčeni. Snažíme se je proto najít i pomocí různých preventivních akcí. Vyšetření v obchodním centru zpravidla využije řada lidí, kteří si třeba jdou jen nakoupit a spirometrii si nechají změřit jen za zvědavosti. Díky tomu odhalíme každoročně další nemocné, kterým můžeme dopřát adekvátní léčbu,“ říká MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

Zájemci o vyšetření plic přijdou bez předchozího objednání ke stánku lékařů v obchodní galerii. Zdravotní sestra jim poté pomocí přístroje změří dechové funkce (spirometrie). Výsledky vyhodnotí lékař. Jestliže spirometrie odhalí poruchu dýchání, doporučí pacientovi podrobné vyšetření u plicního lékaře. „Podle mých zkušeností nás lidé opravdu poslechnou a objednají se na podrobné vyšetření. Preventivní akce proto mají smysl,“ vysvětluje MUDr. Jaromír Zatloukal. CHOPN trpí většinou lidé starší 50 let a kuřáci. Přibývá ale i nálezů u mladších lidí, a to zejména u těch, kteří se narodili předčasně a jejich plíce neměly šanci se plně vyvinout. Neměli by proto podceňovat jakékoli potíže s dýcháním a plíce si nechat vyšetřit. Kromě stánku v obchodní galerii otevřou také někteří pneumologové z Olomouckého kraje 20. listopadu zájemcům své ordinace. Seznam zapojených ambulancí je dostupný na www.copn.cz nebo na www.pneumologie.cz

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecného povědomí o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlepšení situace pacientů se závažnými plicními nemocemi. Od roku 2019 se věnuje i pacientům s rakovinou plic. Odborně činnost ČOPN garantuje odborná společnost (ČPFS). Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz.

Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí včetně tuberkulózy po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie. Hlavními směry odborného zaměření těchto oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jedním z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz.

Fotka od kalhh z Pixabay.