Uzavřené budovy magistrátu, pozastavený výkon agendy státní správy, příprava na pomoc ohroženým skupinám obyvatel. Primátor Mirek Žbánek reagoval na aktuální nařízení vlády ČR a svolal na odpoledne jednání Krizového štábu ORP Olomouc. Krizový štáb projednal situaci a rozhodl o přijetí následujících opatření.

Od pondělí 16. března 2020 od 7 hodin budou uzavřeny všechny objekty magistrátu a Městské policie Olomouc pro veřejnost. Toto nařízení platí prozatím na dobu deseti dnů, tedy do 24. března do 6 hodin. Současně nařizuje přechod standardní organizační struktury do struktury Magistrátu města Olomouce při mimořádné a krizové situaci. Krizový štáb také nařizuje uzavřít výkon agendy státní správy až do 24. března do 6.00, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů. V provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště magistrátu. Podání občanů lze ale činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Na radnici byly zřízeny také telefonní linky pro přednostní informování obyvatel. Už od soboty jsou v provozu dvě speciální linky 585 513 385 a 585 513 392, a to v době od 8 do 20 hodin, případně lze využít e-mail infocentrum@olomouc.eu.

Pokud jde o zajištění péče o ohrožené skupiny obyvatel, například o osamělé seniory či imobilní občany, sekce pro sociální oblast připravuje seznam potřebných osob a připraví také návrh seznamu základních potravin pro zásobování. Sekce pro sociální oblast sleduje také situaci poskytovatelů sociálních služeb na Olomoucku. V případě potíží některého poskytovatele zajistí nahrazení jejich služeb jiným poskytovatelem. V platnosti zůstává páteční rozhodnutí Bezpečnostní rady města Olomouce o zachování provozu v mateřských školách, zřizovaných městem. Během týdne ale bude odbor školství magistrátu sbírat informace o aktuálním zájmu o umístění dětí ve školkách.

„Od rána se začaly kupit dotazy na výklad vládního nařízení. Lidé chtěli vědět, co zůstane otevřeno pro veřejnost, zda mohou probíhat svatby, a podobně. Rozhodli jsme o řadě konkrétních opatření, je ale zřejmé, že vládní nařízení budou ještě postupně zpřesňována,“ popsal aktuální situaci primátor Mirek Žbánek. „My uděláme všechno pro to, aby přijatá opatření byla v Olomouci správně uvedena v život a aby byla účinná. Jejich smyslem je zásadně snížit shromažďování lidí a omezit počet lidí na jednom místě,“ dodal primátor.

Už brzy ráno v sobotu Policie ČR jednala s představiteli šesti velkých center (Galerie Moritz, OC Haná, Olympie, Šantovka, Olomouc City, Bělidla), aby s nimi upřesnila praktické dopady nočního rozhodnutí vlády. Konkrétní opatření se budou ještě upřesňovat. Policisté v sobotu kontrolovali i dodržování nařízení v provozovnách ve městě, vše bylo dosud v pořádku.