Dnes skončila dlouhodobá výluka v úseku Olomouc – Šternberk na trati číslo 290 Olomouc – Uničov – Šumperk. Důvodem dlouhodobé nepřetržité výluky, kterou vyhlásila Správa železnic v březnu 2020, byla elektrizace a zkapacitnění této části trati.

V úseku Olomouc – Šternberk je devět přejezdů a všechny byly rekonstruovány stavebně i technologicky. Na šesti došlo ke zvýšení úrovně zabezpečení, kromě světel mají také závory. Stavební práce se v příštím roce přesunou do úseku Šternberk – Uničov. S tím souvisí i výluka, která je plánovaná v období od března do října. Stavba na tomto úseku by měla skončit v prosinci příštího roku.

Celý úsek z Olomouce do Uničova dosahuje délky téměř třiceti kilometrů. Stavba zahrnuje elektrizaci, rekonstrukci svršku, spodku a odvodnění a revitalizaci celkem devíti stanic a zastávek, které budou po skončení prací bezbariérově přístupné. Úpravy se dále týkají vybudování nových přístřešků pro cestující, zřízení nového orientačního a informačního systému a osvětlení stanic a přístupových cest. Nástupiště a centrální přechody bude monitorovat kamerový systém, stejně jako vybrané frekventované přejezdy.