Olomoucká společnost získala ocenění Ambasador kvality České republiky v soukromém sektoru, které uděluje Česká společnost pro jakost. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo online formou ve čtvrtek 14. ledna ze studia na Novotného lávce.

Koyo Bearings, jenž se zabývá výrobou jehličkových a válečkových ložisek, získala první místo v soutěži Ambasador kvality. Toto ocenění je udělováno Českou společností pro jakost, jenž v České republice působí od roku 1990. Hlavním cílem tohoto ocenění je podpora rozvoje a především propagace zásad kvality. Zúčastnit se mohly ty organizace, které věnují nadstandardní pozornost zajištění kvality svých výrobků a služeb, současně se chovají odpovědně vůči svému okolí a podílejí se na propagaci kvality. „V naší firmě máme vybudovaný systém řízení dle požadavků automobilového průmyslu IATF 16949 a jsme silně orientováni na plnění specifických požadavků jednotlivých zákazníků a jejich spokojenost. Naším cílem je, aby všichni zaměstnanci kvalitu vnímali jako firemní strategii a nástroj ke zvyšování efektivity všech procesů. Společně s kombinací Toyota Production System (TPS), který je u nás ve firmě implementovaný, věříme, že je to správná cesta ke zlepšování konkurenceschopnosti a prosazení se na náročném trhu, který v oblasti výroby ložisek panuje. Je důležité zmínit, že každý systém řízení je především o lidech, týmové spolupráci, komunikaci a celkové firemní kultuře. Tu máme u nás v závodě, podle mého názoru, na velmi vysoké úrovni, a proto patří velké poděkování všem zaměstnancům naší společnosti. Díky nim jsme získali toto prestižní ocenění,“ dodal k získané ceně ředitel společnosti, Marek Janků. K ocenění se v tiskové zprávě ČSJ vyjádřila také Elena Stibůrková, předsedkyně ČSJ: „Ambasadory kvality České republiky se staly organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což bylo při hodnocení patrné na první pohled. Oceněné organizace veřejně dokladují své aktivity při propagaci kvality směrem ke všem zainteresovaným stranám, jsou tak příkladem pro zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.“

Účast v soutěži je podmíněna vyplněním dotazníku, který se zaměřuje na jednotlivé oblasti. Z těchto dotazníků je vybráno šest firem, u kterých proběhne hodnocení na místě. V průběhu hodnocení ve firmě se hodnotitelé detailně zaměří na základní ekonomické ukazatele, na aktivity v oblasti kvality, udržitelný rozvoj společnosti a její ohled na životní prostředí, společenský život a ochranu a podporu svých zákazníků. Významné ocenění je udělováno každoročně během Evropského týdne kvality (zpravidla v listopadu a prosinci). Kvůli epidemiologické situaci bylo vyhlášení přesunuto do nového roku a uskutečnilo se online formou.