Firma ČEZ Distribuce začala na okraji Uničova budovat zcela novou transformační stanici, která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region. Projekt za více než 170 milionů korun navíc umožní společnosti Miele rozšířit výrobu a Správě železniční dopravní cesty zajistí dostatečný příkon potřebný pro elektrifikaci železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk.

„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali několik let, probíhalo mnoho konzultací, jednání s partnery a příprava projektů. Věřím, že tato poctivá práce se regionu vyplatí,“ říká místopředseda představenstva společnosti Radim Černý.

První přípravné práce na místě už začaly. „Buduje se zázemí staveniště, probíhá skrývka ornice a stavba pilotů pro základovou konstrukci objektu. Mnohem větší ruch začne v areálu od jara, až počasí dovolí technologicky náročnější práce,“ uvádí Miroslav Paloc, který má koordinaci stavby na starost. „Nepočítáme ale s tím, že by stavební práce ovlivnily život lidí v Uničově. Rozvodna se buduje v sousedství čistírny odpadních vod za městem, daleko od prvních domů,“ dodal Miroslav Paloc. Práce by měly skončit do ledna 2022.