Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci povede i v následujících čtyřech letech sportovní psycholog Michal Šafář. Současný děkan byl ve volbě jediným kandidátem, nadpoloviční většinu hlasů potřebnou ke zvolení obdržel od členů Akademického senátu hned v prvním kole.

Senátoři potvrdili současného děkana pro druhé funkční období, které potrvá od 9. února 2022 do 8. února 2026, jednomyslně patnácti hlasy. „Velmi si vážím důvěry, kterou senát do mě už v tom předchozím období i nyní vložil. Musím říci, že když jsem si to porovnával, tak byť možná byla ta první volba vypjatější, nebyl jsem tak nervózní. Ale dnes to na mě padlo intenzivně. Jistým způsobem jde totiž o vysvědčení vedení fakulty za práci v tom uplynulém období, a i když jsem už při prezentaci vizí říkal, že jsme v poločase, bral jsem volbu s velkou pokorou. Ve sportu už jsem totiž zažil poločasy, kdy se vyhrávalo 15:0, ale pak zápas skončil debaklem. Navíc jsem vnitřně rozzlobený na to, že nám pandemie vzala přes rok standardního fungování, a jakožto pesimista si myslím, že ještě minimálně půlrok vezme. Pevně ale věřím, že i ve spolupráci s vámi to dobojujeme do normálních časů a bude to zápas úspěšný,“ řekl po svém opětovném zvolení Michal Šafář.

děkan ševčík

Již při předvolební prezentaci vize budoucnosti fakulty přitom uvedl, že chce být především dobrý děkan. V následujících letech chce se svým proděkanským týmem pokračovat v započaté práci tak, aby na konci druhého funkčního období předával svému nástupci fakultu, která má úspěšné a hrdé studenty a absolventy, která je nositelkou poznání v kinantropologii (vědě o lidském pohybu) a která je centrem sportu nejen na UP, ale v celém regionu. Fakulta má stát na hodnotách a principech, jakými jsou svoboda, tolerance, odpovědnost, kontinuita, (r)evoluce a transparentnost.

Děkanem FTK UP je Michal Šafář od roku 2018, kdy se stal nástupcem Zbyňka Svozila. Je absolventem oboru Tělesná výchova – pedagogika na FTK UP a oboru Psychologie na Filozofické fakultě UP, doktorské studium se zaměřením na psychologii sportu absolvoval na FTK UP. Od roku 2001 působil na fakultě jako odborný asistent, později vedl katedru společenských věd v kinantropologii a byl také předsedou Akademického senátu FTK UP. Jako sportovní psycholog stál po boku například tenistce Petře Kvitové, ale i řadě dalších sportovních reprezentantů. Je předsedou Asociace psychologů sportu v ČR.