Od září 2020 až do dubna 2022 probíhal na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci ve spolupráci se školou Institut Joan Segura I Valls z katalánského města Santa Coloma de Queralt projekt Technology into European Historical Architecture (TiEHA). Tento projekt byl zaměřen na studium a vzájemné porovnávání architektury obou zúčastněných zemí, přičemž naš škola mu dávala také určitý technický rozměr formou 3D modelování a 3D tisku význačných regionálních památek.

Po úvodním seznamování prostřednictvím emailové komunikace se žáci setkali online na společné videokonferenci, aby se pak poté setkávali v pracovních skupinách. Výsledkem jejich práce byla řada prezentací na téma česká a španělská architektura, videa o jejich městech a školách či elektronická kniha o nejvýznačnějších regionálních architektonických památkách a jejich historii. V průběhu celého roku 2021 žáci pracovali také na výrobě modelů vybraných staveb ve svých městech tak, aby zachytili různá historická období a různé historické styly. Zatímco žáci katalánské školy vyráběli modely ručně z různých běžně dostupných materiálů, žáci SPŠS Olomouc využili svého technického vzdělání a stavby vymodelovali v počítačovém programu Inventor a následně vytiskli na 3D tiskárnách. Jednalo se o stavby olomoucké radnice (gotika a renesance), kostela sv. Michala (baroko), Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Kopečku (baroko), katedrály sv. Václava (novogotika), vily Františky Lipčíkové s knihovnou A. Šprince (český kubismus), krematoria (funkcionalismus) a Moravské vysoké školy (postmodernismus).

Modelování baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Začátkem nového školního roku proběhla fotosoutěž zaměřená na architektonické památky s online hlasováním studentů. Od listopadu se pak žáci připravovali na návštěvu svých partnerů v Katalánsku, která byla z důvodu pandemie COVID 19 několikrát odložena. Mimo jiné sestavili prezentaci o České republice, kterou později představili při návštěvě katalánské školy, a také se věnovali základní výuce španělských frází a další slovní zásoby.

V prosinci pak 16 vybraných žáků SPŠS Olomouc dostalo pod dohledem dvou pedagogů možnost navštívit své partnery v Santa Coloma de Queralt. Kromě tohoto městečka navštívili také Barcelonu, kde si mimo jiné prohlédli katedrálu Sagrada Familia a jiné stavby Antonia Gaudího, fotbalový stadion Camp Nou a další významné budovy. Jedním z vrcholů pobytu byla túra na horu Montserrat se stejnojmenným klášterním komplexem. Zajímavým zpestřením byla také prohlídka závodu VIGERM Agricultural machinery vyrábějícího zemědělské stroje. Žáci se také účastnili výuky ve škole, která byla z důvodu naší návštěvy vedena v anglickém jazyce. Ubytováni byli v rodinách svých partnerů a odpoledne a večer se účastnili jejich rodinného života, včetně návštěv různých kulturních, sportovních a společenských událostí.

Studenti SPŠS na hoře Montserrat

Studenti SPŠS na hoře Montserrat

V dubnu 18 žáků katalánské školy zavítalo do České republiky. Nejprve věnovali dva dny prohlídce Prahy a v doprovodu svých českých partnerů také Kutné Hory, a pak už následoval olomoucký program. Kromě památek našeho města jsme navštívili také Bouzov a Javoříčské jeskyně. Velký úspěch měl také sportovní program v lanovém centru na Svatém Kopečku a závěrečný večírek v rozáriu olomoucké botanické zahrady. Přímo ve škole se zúčastnili výuky češtiny a technických předmětů včetně kreslení v CAD programech, přičemž nejvíce je zaujaly ukázky 3D tisku. Celý program si žáci velmi užili, a tak se po týdnu jen neradi loučili na závěrečném večírku v krásném prostředí rozária botanické zahrady.

Katalánská návštěva na SPŠS Olomouc

Prakticky všechny náklady byly hrazeny z prostředků programu Erasmus+, i když některé doprovodné aktivity nad rámec původního projektu pomáhaly financovat také Olomoucký kraj a Magistrát města Olomouce.

logo olomouc

Jan Kameníček