Ředitelem Krajské pobočky Úřadu práce v Olomouci se nově stal Vlastimil Přidal. Zvítězil ve výběrovém řízení na toto služební místo a své funkce se ujal začátkem roku 2024. Dosud působil jako ředitel Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Přerově.

Úřad práce ČR má roli nejen při zprostředkování zaměstnání, ale také v případě vyplácení podpor v nezaměstnanosti, rekvalifikací a poskytování příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku a přídavků na dítě.

„Chci přispět k modernizaci a transformaci Úřadu práce ČR. Své desetileté zkušenosti z působení na úřadu práce bych rád přenesl do celého kraje. Chci se podílet na zlepšení kvality poskytovaných služeb a vytvořit prostředí, kde se zaměstnanci i klienti budou cítit dobře. Úspěšná pomoc lidem mě naplňuje a je pro mě motivací do další práce. Nebojte se přijít zeptat na možnou pomoc od Úřadu práce,“ vysvětluje nový ředitel Úřadu práce pro Olomoucký kraj Vlastimil Přidal.

Vlastimil Přidal na Úřadu práce ČR působí víc než 10 let, a to v různých pozicích. V Olomouci měl na starosti mimo jiné i projekty realizované s podporou EU fondů. Byl rovněž vedoucím oddělení trhu práce a poslední roky působil jako ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Přerově. Vystudoval aplikovanou matematiku a ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci a finance na Univerzitě Tomáše bati ve Zlíně. Miluje sport a hlavně hory a kopce.

„Olomoucký kraj je složen jak z hospodářsky prosperujících oblastí, kterým se daří, tak z oblastí, které jsou problematické a kde není tolik pracovních příležitostí, jako jsou zejména regiony na severu. Úřad práce musí pod novým vedením umět zaměstnancům, zaměstnavatelům i zranitelným skupinám obyvatel co nejvíce pomoci. Vlastimil Přidal je mladý manažer Úřadu práce, který se ve svých předešlých pozicích opakovaně osvědčil, proto jsme ho vybrali do této důležité funkce. Zná organizaci a ví, co je třeba udělat. Jeho úkolem bude v prvé řadě transformace Úřadu práce v Olomouckém kraji směrem k pružnější, efektivnější státní organizaci, která dokáže rychle, efektivně a spolehlivě poradit a pomoci lidem v různých životních situacích. Věřím, že si povede dobře, ze své pozice se ho budu snažit maximálně podpořit,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Na podzim loňského roku byla v souladu se zákonem o státní službě vyhlášena výběrová řízení na místa ředitelů Krajských poboček Úřadu práce ČR. Do výběrového řízení se přihlásily desítky zájemců nejen z řad zaměstnanců Úřadu práce, ale i z dalších státních institucí či soukromého sektoru. V čele Krajských poboček Úřadu práce ČR nyní stojí osm nových ředitelů, v dalších krajích pozici obhájili ředitelé dosavadní.