Od 23. března do 20. května probíhá v sále sv. Kláry Vlastivědného muzea v Olomouci výstava Kouzelný svět optiky. Je věnována 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu a založení firmy Meopta v Přerově, ale také  novým trendům v tomto oboru.

Výstava na ploše větší než 400 metrů čtverečních věnuje rovněž prostor zábavnému představení optických principů a zákonitostí velmi hravou formou. Je tak určena nejen dospělým, ale hlavně  dětem a mladým lidem, jimž se snaží  prezentovat optiku jako obor budoucnosti.  Těšit se návštěvníci mohou na laserové bludiště, obří krasohled či neonovou show.

„V případě Kouzelného světa optiky se jedná o výjimečnou spolupráci mezi jednou z předních firem našeho regionu s mezinárodním přesahem, jíž přerovská Meopta bezpochyby je, a Olomouckým krajem prostřednictvím jeho příspěvkové organizace Vlastivědného muzea v Olomouci. Jsem přesvědčen, že výstava má obrovský potenciál přivést mladé lidi k optice, která trpí nedostatkem odborníků stejně jako i další průmyslové obory,“ myslí si František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro kulturu, sport a volný čas.

„Jsem velmi potěšen, a to i jako přerovský rodák,  skutečností, že naše muzeum společnost Meopta – optika  oslovila jako partnera výstavy. Realizace této výstavy pro nás byla velkou výzvou a s její výslednou podobou  jsem velmi spokojen. Věřím, že nadšeni obsahem i formou výstavy, především její interaktivní částí, budou také její návštěvníci, především z řad mladé generace,“ uvedl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

Na výstavě dále spolupracovali Ateliér prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který vytvořil její architektonické návrh, Úžasné Divadlo Fyziky (ÚDiF), jež dodalo profesionální fyzikální show, a Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, který poskytl exponáty vysvětlující některé základní optické principy.