Včera se slavnostně otevřely zrekonstruované a nově vybudované prostory v budově Základní a mateřské školy Svatoplukova v Olomouci – Řepčíně. Kromě školních dílen, družiny a nových tříd mateřské školy zde našla zbrusu nové zázemí i řepčínská komise městské části i vznikající klub seniorů. Celkové náklady na stavební práce a nové vybavení činily zhruba 14 milionů korun.

„Školní dílny jsou staronovým trendem a zde citelně chyběly. Vzhledem k tomu, že s nimi počítal i nový školní vzdělávací program, bylo nutné je vytvořit. Jsem rád, že je využijí žáci všech tříd,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Dílny od nového pololetí slouží zhruba 250 žákům, tedy i pro předmět Pracovní činnosti na I. stupni, ale také pro školní kroužek keramiky. Vznik dalších školních dílen bude město podporovat a připravuje jejich projektovou dokumentaci. „Nové dílny se chystají na základních školách Gorkého, Heyrovského, Holečkova a v Holici,“ dodal primátor Staněk.

Družina v ZŠ Svatoplukova vyžadovala rovněž nové prostornější oddělení, neboť doposud využívala škola pro družinu kmenové třídy. „Oblíbenost této lokality obecně stoupá a bylo proto nutné zlepšit podmínky pro práci školní družiny a navýšit kapacitu mateřské školy,“ objasnil náměstek primátora Pavel Urbášek. Družina nyní pojme až 120 dětí a dvě nové třídy ve školce čekají na padesát předškoláků.

„Můžeme se pochlubit dobrou dostupností hromadné dopravy a výhodou je určitě i možnost zaparkovat přímo u školky,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova Jiří Vymětal. Školka přijímá děti od dovršených dvou a půl let věku, v případě volné kapacity i mladší. Měsíční poplatek 460 korun patří v Olomouci k těm nižším. „Od rodičů bychom během školního roku neměli vybírat žádné další poplatky, v této částce jsou zahrnuty kulturní akce i výlety,“ zdůraznil ředitel Vymětal. Více se mohou rodiče dozvědět už 18. dubna, kdy školka pořádá Den otevřených dveří. Samotný zápis do MŠ Svatoplukova se koná ve dnech 2. – 4. května.

Investiční náměstek primátora Filip Žáček potvrdil, že rekonstrukce budovy nebyla jednoduchá. „Komplikace nastala po odkrytí podlahových ploch v patře. Stávající konstrukce stropů nebyla v dobrém stavu. Kromě sanace stropu jsme se museli vypořádat i se značnou vlhkostí v podzemním podlaží, kde nově vznikly dílny nebo zázemí komise městské části,“ popsal náměstek Žáček. „Jsem rád, že se podařilo při rekonstrukci najít prostory i pro komisi městské části, která je v Řepčíně hodně aktivní. Již její první zasedání v novém spojené s představením komunitního projektu ‚Sejdeme se u vody‘ díky značnému zájmu veřejnosti dokazuje, že se tento prostor stane místem setkávání obyvatel Řepčína,“ doplňuje náměstek Filip Žáček.

V suterénu školy byly vytvořeny vedle prostor pro zázemí komise i podmínky pro nový klub seniorů. Ty budou v Řepčíně sloužit i jako nová volební místnost.

Z celkových nákladů 14 milionů korun pokryly osm milionů dva dotační projekty z Integrovaného regionálního operačního programu.

Snímek jsme převzali z webu olomoucké radnice, autorem je Blanka Martinovská.