V úterý 1. května otevře Vlastivědné muzeum v Olomouci již pošesté svou sezónní expozici geologie, archeologie a lapidária nazvanou Příběh kamene. Výstava seznamuje zájemce o přírodní vědy a historii, ale i nadšené olomoucké patrioty s podobami a proměnami této kamene coby materiálu v průběhu milionů let.

V krásných klenutých prostorách je kromě řady kamenných artefaktů umístěno i unikátní, přes deset metrů dlouhé plavidlo z mladší doby železné, vyrobené z jednoho kusu kmene asi 200 let starého dubu, a řada interaktivních koutků pro děti.

Expozice v přízemí budovy bývalé školy jezuitské univerzity v Denisově ulici číslo 30 je přístupná od května do září denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.