Objížďky v olomouckých ulicích vyvolané stavbou protipovodňových opatření se v pondělí 21. května výrazně zkomplikují. Stavbaři totiž zavřou most přes Moravu v Komenského ulici. Jedna z klíčových dopravních tepen v Olomouci zůstane otevřená jen pro městskou hromadnou dopravu, sanitky a hasiče. Inkriminované úseky bude hlídat policie.

Pro řidiče bude od pondělí 21. května oficiálně vyznačená objízdná trasa, která vede z Pavlovické ulice přes Divišovu a Hodolanskou na ulici Tovární. Ostatní možnosti průjezdu městem samozřejmě záleží na individuální úvaze a místních znalostech každého řidiče,“ říká Michal Folta z mediálního oddělení radnice.

Po uzavření mostu v Komenského ulici pro individuální automobilovou dopravu budou v prvních dnech posíleny policejní hlídky na křižovatkách a současně bude bedlivě sledován vývoj provozu ve městě. Na základě získaných poznatků pak budou upraveny signální plány světelných signalizačních zařízení na křižovatkách či případná další opatření. Olomoucká radnice také předem připravila povrch komunikací, kudy povede objízdná trasa i kudy bude pravděpodobně jezdit množství aut tak, aby byl v co nejlepším technickém stavu. Výtluky a jiné menší defekty byly opraveny na Jeremenkově a Masaryově třídě a také na místní komunikaci uvnitř sídliště Černá cesta. Nový povrch dostala i málo využívaná komunikace, která propojuje Klášterní Hradisko s Pasteurovou..

V rámci protipovodňových opatření pokračuje v těchto dnech celá řada dalších stavebních prací. Jedná se například o přeložky plynovodu, kanalizace a kabelů, o demontáž starého parovodu u jezu u plynárny, příprava na statické zajištění budovy roh ulici Masarykova třída a ulici Nábřeží či o přípravu na tryskové injektáže. Na obou březích Moravy je postupně skrývána ornice a chystají se další terénní práce. Pokračuje i stavba provizorní lávky pro pěší a cyklisty u restaurace Bristol.