Na podzimní komunální volby v Olomouci se připravuje nová kandidátní listina nazvaná Společně. Stojí za ní právník Robert Runták, lídrem bude podnikatel Stanislav Flek.

„Začneme oživením zanedbaných míst. Soustředíme se na zlepšení i drobných maličkostí, jež občanům komplikují život a pohodlí. Budou to často jednoduché a levné projekty, ve kterých budeme postupovat koncepčně a vytrvale. Například systematická oprava chodníků nebo přidávání laviček na zastávky je relativní maličkost, lidem ale město zpříjemní. Důležitým tématem naší kampaně bude na zanedbaná místa poukazovat a hledat praktická řešení, která přinesou změnu,“ říká Flek (na snímku vlevo).

Hlavním pilířem, na kterém hnutí svůj program staví, je zapojení občanů do rozhodování o vývoji města. Hodlá využít například takzvaný participativní rozpočtů. V České republice tuto metodu využívá dle dostupných informací pouze 12 obcí, žádné z nich není krajské, mimo některé městské části Prahy. „Participativní rozpočty se výborně osvědčily v západní Evropě, jedním z klíčových cílů naší činnosti v zastupitelstvu bude tuto metodu prosadit a stát se tak prvním krajským městem v České republice, abychom dali pozitivní příklad ostatním. Současný magistrát s občany komunikuje málo, a ti pak ztrácí pocit, že jim město patří. Tohle chceme změnit,“ doplnil Stanislav Flek.

Další z kandidátů Pavel Fryšák uvádí další příklad zapojení občanů do rozhodování o městě. „Proč se občané nemohou vyjádřit například k výběru rostlin a zeleně v ulicích? Vždyť je to především jejich město. Skvělým příkladem, kterým se můžeme inspirovat, je náměstí Mátyás tér v Budapešti. Místní zastupitelstvo oslovilo rodiny žijící v okolí a společně s nimi vytvořilo koncept proměny náměstí, který se nakonec zrealizoval. Nejenže z náměstí vymizela drobná kriminalita, stalo se především místem sousedských setkávání. V červnu představíme průlomové řešení, které se stane informačním mostem mezi občany a městem,“ říká Fryšák.

Hnutí Společně (jeho kandidáti jej představují jako „spOLečně“) se formuje od března tohoto roku. Uvádí, že jeho cílem je přinést do podzimních komunálních voleb dlouhodobou vizi pro budoucnost Olomouce. Další programová témata představí hnutí 6. června na setkání v Jazz Tibet Clubu. Akce bude veřejně přístupná.