Od 1. června 2019 začala platit nová pravidla oddlužení. Naplní největší novela insolvenčního zákona za posledních 10 let očekávání? Zákonodárci věří, že ano, odborníci jsou opatrnější. Ať tak či tak, předpovídat lze velký nárůst poptávky nejen po užitečných informacích, ale i po službách, které nabízí předluženým lidem pomoc. Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou dluhovou help linku a mapu dluhových poraden. Institut prevence a řešení předlužení pak představil nový datový projekt Mapa osobních bankrotů, který kromě zajímavých dat varuje i před různými „šmejdy“, kteří využívají tíživé situace dlužníků.

Začátkem června vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnosti oddlužení pro předlužené lidi. Nově budou moci do oddlužení vstoupit všichni, kdo budou schopni kromě běžného výživného splácet měsíčně minimálně 2 200 Kč. Oproti původnímu návrhu nebude pro dlužníky platit žádný strop s ohledem na výši jejich dluhů, takže do oddlužení budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.

Současná bariéra v podobě povinnosti dlužníka na začátku insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30 % všech svých dluhů sice přestává platit, ale lidé, kteří ani po 5 letech oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni speciálnímu přezkumu soudu. Přes tuto nejistotu lze očekávat značný nárůst zájmu o nejen o pomoc s oddlužením, ale i o informace a data, která se oddlužení týkají. Kde je najít? Jedním z užitečných nástrojů je Mapa osobních bankrotů, kterou v těchto dnech zprovoznil Institut prevence a řešení předlužení.

Mapa osobních bankrotů v Olomouckém kraji

V ČR je aktuálně 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Kde je osobních bankrotů nejvíce a kde naopak nejméně nově ukazuje Mapa osobních bankrotů. V Olomouckém kraji je to celkem 6 455 osob, tedy 1,2 %. Zajímavostí je, že rozdíl mezi počty mužů a žen je minimální. Podíl mužů je jen lehce vyšší s 52 % oproti 48 % žen. Čtvrtina (26,9 %) ze všech osob v osobním bankrotu jsou manželé. Průměrný věk je pak 44 let. Doposud podrobná data o využívání institutu oddlužení v Česku chyběla. Vzhledem k vysokému počtu osob v dluhové pasti je však velmi důležitým ukazatelem poměr počtu osob v osobním bankrotu k počtu osob v exekuci. Ten je v Olomouckém kraji 13,9 %.

Projekt Mapy osobních bankrotů má navíc veřejnost varovat před tzv. šmejdy. Ti si v rozporu se zákonem říkají o peníze za zpracování insolvenčního návrhu, někdy až o desítky tisíc korun, které vykazují jako jiné činnosti, např. poradenství. Neziskové organizace tuto pomoc nabízí dle zákona zdarma, právnické profese za státem regulovanou cenu 4 000 korun. Podle Radka Hábla navíc dlužníka nepřipraví na to, co jej v průběhu oddlužení čeká. To je podle odborníků zcela klíčové proto, aby člověk oddlužením zdárně prošel. Novela insolvenčního zákona toto měla zarazit, avšak tzv. šmejdi jistě najdou další způsoby, jak využít děr v zákoně.

Člověk v tísni: Zájemcům o oddlužení nabízíme nové formy pomoci

Jednou z organizací, která na území České republiky předluženým lidem poskytuje potřebnou pomoc, je Člověk v tísni. Jen za poslední rok pomohli její pracovníci řešit jejich problémy s dluhy zhruba 4 000 lidem. „Ačkoli ani pět měsíců po schválení zákona nepanuje v odborné veřejnosti shoda nad výkladem některých změn v insolvenčním zákoně, vnímáme zájem lidí, pro které doposud zákon nenabízel možnost k oddlužení, o řešení své tíživé situace a jsme jim připraveni v rámci našeho dluhového poradenství pomoci,“ říká Daniel Hůle vedoucí dluhového poradenství této neziskové organizace.

Člověk v tísni poskytuje pomoc s dluhy i v Olomouckém kraji. V loňském roce pomohl přes 300 klientům v dluhové tíži. „S klienty mapujeme jejich dluhy a komunikujeme s věřiteli. Následně hledáme nejvhodnější řešení jejich situace. Ne vždy je to pouze insolvence. Někdy například zneplatňujeme neprávem vedené exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek. S vhodnými lidmi sepisujeme insolvenční návrhy, následně provázíme klienta i následujícím obdobím a podporujeme jej i po podání návrhu,“ uvedl ke službám ředitel Olomoucké pobočky Člověka v tísni Michal Láš. Podle Láše lze očekávat určitý nárůst poptávky po pomoci: „Jen v Olomouci je v exekuci 10 % obyvatel nad 15 let. Dluhy jsou zasaženy prakticky všechny společenské vrstvy. Se změnou insolvenčního zákona, který umožní jít více lidem do insolvence, očekáváme ještě větší zájem o naše služby“.

„Rádi bychom pomohli každému, ale kapacity našich poradců jsou již nyní naplněny. Proto jsme hledali i jiné způsoby, jak zprostředkovat pomoc co nejvíce lidem. Na začátku roku jsme naplno spustili novou help linku, na které se zájemcům dostane prvotní konzultace, které jim poskytnou naši nejzkušenější pracovníci,“ doplňuje ho Daniel Hůle.

Další možnosti, jak vyhledat pomoc při řešení dluhů, nabízí webová stránka www.jakpreziztdluhy.cz. Kromě mnoha důležitých informací týkající se exekucí, oddlužení či bezpečného půjčování je zde umístěn i formulář, který slouží jako alternativa dluhové help linky. „Dalším užitečným nástrojem, který na webu naleznete, je mapa dluhových poraden. V tuto chvíli na mapě najdete zhruba 120 prověřených poraden, které se pomocí při řešení dluhů v České republice zabývají, “ říká Daniel Hůle.

Dluhová HELP LINKA Člověka v tísni: 774 392 950, v provozu od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hod.

Webové stránky WWW.JAKPREZITDLUHY.CZ: mapa dluhových poraden, kontaktní formulář

Webové stránky WWW.MAPABANKROTU.CZ: podrobná data o osobních bankrotech v ČR