Charita Olomouc rozvíjí specializovanou hospicovou péči na území celého Olomouckého kraje ve spolupráci s místními Charitami a Hospicem na Sv. Kopečku. Mobilní hospicová péče je poskytována pod vedením paliativního lékaře a ve spolupráci s dalšími odborníky. Péče je určena pro pacienty v terminálním stádiu, kteří potřebují léčbu bolesti a dalších symptomů spojených s vážným nevyléčitelným onemocněním a přitom si přejí zůstat ve svém přirozeném prostředí. Olomoučance Andrei Alexové pomohly zdravotní sestry z Charity pečovat doma o umírající nemocnou maminku, v Zábřehu děkuje rodina charitním sestrám za obětavou pomoc a podporu.

Již 27 let poskytuje Charita odbornou zdravotní péči nemocným v domácím prostředí a doprovází své klienty v nemoci, stáří a umírání. „Zajištění a provoz služby mobilního hospice je po odborné, profesní i finanční stránce náročnou záležitostí, ale pro nás je důležité tuto službu, která vychází z kořenů a praxe samotné církve, poskytovat jako jednu z prioritních charitních služeb. Péče o umírající je součástí identity Charity,“ vysvětluje ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Charita Olomouc pro zajištění specializované hospicové péče rozčlenila území Olomouckého kraje na 3 oblasti s centrálními pracovišti: Olomouc, Zábřeh a Jeseník. „Olomoucké pracoviště pokrývá oblasti Konice, Hranice, Olomouc, Přerov, Prostějov a Šternberk. Pracoviště Zábřeh spravuje kromě své oblasti také Šumpersko,“ přibližuje Leona Martinková, koordinátorka Hospicové péče Caritas. Do budoucna se Charita chystá rozvíjet paliativní péči i v oblasti Jesenicka.

„Do našeho týmu přibývají noví lékaři i zdravotní sestry. Vzhledem k územnímu rozsahu poskytované péče, který zahrnuje celý Olomoucký kraj, plánujeme do budoucna jejich počet nadále navyšovat,“ sdělila MUDr. Martina Kirchnerová, odborný garant paliativní péče Caritas. Na přání nemocného zajistí Charita psychologickou a duchovní podporu pastoračním pracovníkem či duchovním, kteří jsou součástí multidisciplinárního týmu včetně poradenství sociálních pracovníků. Charita spolupracuje s kamenným Hospicem na Svatém Kopečku a v případě, že by rodina již byla vyčerpaná nebo se objevily mimořádné zdravotní komplikace je Hospic připraven přijmout pacienta do svého zařízení.

V ošetřování nemocných mají charitní služby mnohaleté zkušenosti, protože se rozvíjí již od počátku 90. let, kdy začaly postupně vznikat služby domácí péče. „Chceme umožnit i lidem s komplikovaným průběhem nemoci dožít doma v láskyplné péči své rodiny a našich pracovníků,“ přibližuje Kateřina Petrželová, vrchní sestra Hospicové péče Caritas. Jednotlivé Charity v Olomouckém kraji disponují zkušenými týmy zdravotních sester domácí péče a již dlouhodobě se vzdělávají v paliativní péči. Na celém území disponují zdravotnickým vybavením a půjčovnou kompenzačních pomůcek. Služba Hospicové péče Caritas je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Podpora paliativní péče je prioritou jak pro Olomoucký kraj, tak pro olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.