Pacienti s dlouhodobě neudržovaným chrupem, bez akutních potíží, nemající čas na standardní ošetření během dne. A také lidé agresivní, vulgární, opilí, pod vlivem drog. S takovými se často setkávají zdravotníci vykonávající lékařskou službu první pomoci na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc. Ta jako v současné době jedna z pouhých dvou na Moravě a jedna z mála v celé České republice funguje v nepřetržitém non stop režimu během nočních hodin i o víkendech a svátcích, což vede k četným případům jejího zneužívání. Od 16. prosince tohoto roku tak dojde ke změně. Zubní pohotovost bude v čase od 22 do 7 hodin jen pro pacienty s úrazy, krvácením nebo v ohrožení života.

Zubní pohotovost není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony. „V případě zubní pohotovosti však tuto skutečnost někteří pacienti odmítají brát na vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoliv denní a noční dobu. A jejich počet navíc stále stoupá,“ říká mluvčí nemocnice Adam Fritscher. V roce 2003 vyhledalo zubní LSPP v olomoucké fakultní nemocnici 4189 lidí, o šest let později to už bylo 10 380 pacientů a vloni dokonce 16 938. Ve všední den ošetří na olomoucké zubní pohotovosti v průměru 35 až 40 lidí, o víkendu je jich 90 až 110.

„Pohotovostní službu na naší klinice využívají lidé z celého našeho kraje, kde zubní pohotovost funguje ve velmi omezené míře už jen o víkendech v Šumperku a Jeseníku, ale také pacienti z Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a části Pardubického kraje,“ upozorňuje přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc Peter Tvrdý. „Je to dáno tím, že jediná další nemocnice ordinující non stop je v Ostravě-Fifejdách. V Brně, Zlíně a dalších moravských nemocnicích existuje zubní lékařská pohotovost jen v omezeném časovém režimu, pokud vůbec. Tím dochází k tomu, že do Olomouce dojíždí stále více pacientů i z jiných spádových oblastí,“ zmiňuje primář Tvrdý.

Na jím řízené klinice zajišťuje zubní pohotovost 16 lékařů a 18 zdravotních sester. „Zejména v dobách dovolených se stává, že personál má často více pohotovostních služeb za sebou bez ohledu na jejich denní zaměstnání, jinak by nebylo možné pohotovost zajistit. Všichni pacienti se nicméně dožadují akutního a definitivního ošetření, i když to jejich stav v některých případech nevyžaduje. K tomu se přidávají pacienti s drobnými úrazy zubů nebo dutiny ústní, které nevyžadují hospitalizaci, ale ošetření probíhá vzhledem ke krvácení přednostně. Narůstá počet případů nejen verbální agrese ze strany pacientů, tak zvaných nežádoucích událostí. Souvisí to s čekací dobou dvě až tři hodiny, která je jasně dána vysokým počtem příchozích pacientů, když navíc ošetření úrazu nebo dětského nespolupracujícího pacienta vyžaduje delší čas,“ vysvětluje přednosta kliniky.

Právě to je důvodem zpřesnění rozsahu poskytované péče od 22. do 7. hodiny, k němuž dojde od pondělí 16. prosince. Neznamená to změnu časového rozsahu pohotovosti, ta v non stop režimu. Neakutní případy však bude personál posílat pryč a odkazovat na běžné ordinační hodiny, případně ke svému praktickému zubnímu lékaři. „Věříme, že pacienti tuto změnu pochopí, protože ačkoliv se takové opatření jeví jako nepopulární, je děláno jednoznačně v jejich zájmu,“ zdůrazňuje Peter Tvrdý.

Foto je ilustrační.