Olomoucká radnice zastavila dotace sportovním a kulturním organizacím ve městě. Peníze se snaží ušetřit kvůli nenadálým výdajům spojeným s koronavirem.

Dotace na sport, kulturu, volný čas a další oblasti zastupitelstvo schválilo počátkem března. Než město uzavřelo s příjemci smlouvy, vše zastavila pandemie. „Zastavili jsme doposud běžící dotační programy a veškeré žádosti o dotaci z ukončených programů budou předmětem nového rozhodnutí orgánů města,“ uvádí se ve zprávě z magistrátu, kterou organizace dostaly.

„Každý z nás zná osobně spoustu lidí, kterým omezení příjmu zkomplikuje jeho práci ve spolku, sportovním klubu, kulturní nebo neziskové organizaci. Jsou to naši přátelé, kterým musíme poctivě říct, že udržení finančního zdraví našeho města si vyžádá v letošním roce i tuto oběť,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Změnu dotační politiky radě města předložil náměstek pro ekonomiku Otakar Bačák. „Návrh na změnu rozpoutal náročnou rozpravu,“ připouští mluvčí města Radka Štědrá. V přijatém usnesení rada města v pondělí 23. března nakonec rozhodla nevyhovět všem žádostem o dotaci do 50 tisíc korun ve vyhlášených dotačních programech. V případě žádostí o dotace nad 50 tisíc se radní rozhodli vyhovět pouze v polovině žádaných částek. Výjimku tvoří dotační programy v sociální oblasti. „I tady jsme však vytvořili úsporu ve výši 1,2 milionu korun, konkrétně zrušením programů na prevenci kriminality. Revizí prošly všechny žádosti a zůstaly jen ty, které jsou bezprostředně nutné pro zajištění služeb potřebných s ohledem na současnou situaci,“ objasnila náměstkyně primátora pro sociální věci Eva Kolářová.

Ekonomický náměstek Otakar Bačák předpokládá, že zhruba v polovině roku budou známy i přesnější prognózy ekonomických dopadů do rozpočtu města. „Oproti jiným městům v Česku není výchozí pozice a připravenost Olomouce na ekonomické dopady dobrá. Začíná být vidět propad příjmů města a z minulých let máme extrémně vysoké zadlužení. I proto nás ekonomické prognózy nutí k těmto restriktivním opatřením,“ připomněl náměstek.

Velkou zátěží městského rozpočtu je provoz Moravského divadla a Moravské filharmonie, které stojí ročně asi 200 milionů korun K výraznější redukci nákladů, například ve formě  spojení orchestrů nebo redukci činohry, která má v Olomouci dostatečnou nabídku i bez Moravského divadla, město už řadu volebních období nenašlo politickou odvahu.