Krvácející, zranění, chudokrevní – to je jen část pacientů Fakultní nemocnice Olomouc, kteří potřebují krev i v době koronavirové pandemie, kdy je omezená nemocniční péče. Transfuzní oddělení nemocnice proto v odběrech pokračuje i ve ztížených podmínkách a za přísných hygienických pravidel.

Dárcům krve jsou na Transfuzním oddělení k dispozici každý pracovní den od 6.30 do 13 hodin. Dočasně je zrušen jen čtvrteční odpolední odběr. Objednat se lze v evidenci dárců krve na telefonním čísle 800 888 529. Odběry plazmy jsou možné po objednání prostřednictvím elektronického portálu nebo v evidenci dárců krve. „Časy
a počty odběrů jsme uzpůsobili tak, aby nedocházelo ke kumulaci dárců na oddělení a provoz oddělení byl plynulý. Přísná hygienická a režimová opatření, která chrání dárce i personál, jsou pro nás samozřejmostí. Před vstupem zdravotníci provádějí kontrolu tělesné teploty a dárce vyplní krátký dotazník, který se týká rizika nákazy koronavirem,“ popisuje primářka Transfuzního oddělení FN Olomouc Dana Galuszková.

V souvislosti se striktními pravidly poprosila dárce o dodržení objednaných časů. „Změna se přechodně dotkla také občerstvení. Místo párků dárci dostávají ke svačince balenou bagetu. Doufáme ale, že tato drobnost je od návštěvy neodradí,“ dodává s úsměvem a s omluvou za komplikace. „Moc děkujeme dárcům za pochopení a za ochotu darovat krev i v těchto obtížných podmínkách,“ zdůrazňuje primářka Transfuzního oddělení olomoucké nemocnice.