Někteří občas považují jeho existenci za zbytečnou, v kritickém čase epidemie COVID-19 však Olomoucký kraj prokazuje svůj velký význam a prospěšnost. Zajišťuje provoz životně důležitých institucí a v dobách, kdy stát i obce avizují citelně bolestivé finanční škrty, je ostrovem ekonomické stability. Nad zdravím financí Olomouckého kraje bdí první náměstek hejtmana Jiří Zemánek, který má ve své gesci jeho ekonomiku a investice. „Za současné situace umíme vyčlenit z rezerv až 100 milionů korun, abychom zajistili činnost krajských institucí bez větších škrtů. Prioritní je však stále život a zdraví nás všech,“ zdůrazňuje Jiří Zemánek.

V jaké hospodářské kondici je hospodaření kraje uprostřed velké epidemiologické krize, kdy státní i jiné samosprávné instituce hlásí vážné finanční problémy, zastavují dotační programy a navyšují plánované schodky rozpočtů?

Musím říct, že situaci v zahraničí kolem šíření nákazy COVID-19 jsem sledoval řadu týdnů a počítal jsem s možností, že se epidemie může dotknout i nás. Prosadil jsem proto velmi uvážlivé nakládání s volnými finančními prostředky. Kraj má tak nyní k dispozici peníze z přebytku loňského hospodaření i z rezervy v letošním rozpočtu. Finance můžeme uvolnit v zásadě okamžitě, jakmile samospráva vydá pokyn.

Co to v praxi pro obyvatele kraje znamená?

Víte, i když si to někteří lidé stále někdy nechtějí připustit, tak kraj má klíčovou roli v řadě oblastí, které ovlivňují náš každodenní život. Ať už se jedná o dopravní obslužnost či infrastrukturu, školství, zajištění sociálních služeb nebo dotační podporu, bez níž by nemohla existovat řada institucí třeba v kulturní či sportovní sféře. Pokud bychom se nyní neuvážlivým hospodařením dostali do situace, že by peníze na všechny tyto věci nebyly, pocítil by to nějakým způsobem každý z nás. Protože jsme ale byli obezřetní, tak máme už nyní alokováno 35 milionů korun z rezerv, které můžeme použít tak, abychom nemuseli omezovat chod kraje, tedy například dopravu nebo dotační tituly. A takto jsme schopni dojít až k částce přibližně 100 milionů, bude-li to skutečně potřeba. Stále však mějme na paměti, že tím nejdůležitějším, co je postaveno nad vše ostatní, je život a zdraví všech lidí včetně nejohroženějších rizikových skupin, zejména seniorů. Ještě nemáme úplně sílu na to, abychom zvládli postup epidemie zastavit, ale musíme pro to udělat a také uděláme všechno.

Použijete tedy část těchto peněz i na nákup potřebných zdravotnických pomůcek, kterých se teď mnohde nedostává?

Samozřejmě, i na to jsme připraveni. Krizový štáb dělá maximum a už jsme také řadu velmi důležitých zásilek předali koncovým uživatelům, tedy zejména zdravotníkům a všem potřebným obyvatelům kraje. Druhá věc je, kde a za jakých podmínek nakupovat, když to mnohdy není schopen zařídit ani stát se svým aparátem a prostředky. Zkoušíme zdroje z Evropy, Číny. A zároveň víme, že mnohdy je problém někde úplně jinde, třeba v asijských meziskladech například v Turecku. Nicméně lidé sami vědí, čtou a slyší, kolik krajských prostředků už do boje s koronavirem šlo.

Snímek jsme převzali z Facebooku Jiřího Zemánka.