S ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií koronaviru a prodloužení nouzového stavu se nemůže uskutečnit řada akcí plánovaných na závěr dubna 2020 v souvislosti se 75. výročím od konce 2. světové války a tragického vypálení obcí Javoříčko a Zákřov nacisty. Vedle zrušení tradičních pietních vzpomínek tak nemohou v plánovaném režimu proběhnout ani doprovodné vzdělávací programy, které Iniciativa pro podporu vypálených obcí ve spolupráci s dalšími subjekty připravovala.

Organizáítoři pietních vzpomínek se proto rozhodli připravit projekt „75. výročí on-line“. Mají v úmyslu jím široké veřejnosti včetně žáků základních a středních škol přiblížit prostřednictvím internetu tyto události spojené s regionem Olomouckého kraje.

Během měsíce května a června tak budou veřejnosti prezentovány zajímavé historické dokumenty, fotografie nebo rozhovory s pamětníky a historiky související s výročími. Cílem projektu je přiblížit informace o těchto událostech veřejnosti z bezpečí jejich domovů.

Iniciativa rovněž ve spolupráci s provozovatelem expozice v historické škole v Javoříčku zpřístupní na internetových stránkách široké veřejnosti bez jakéhokoli omezení veškerý obsah tvořící uvedenou expozici, a to až do doby, než situace v souvislosti s pandemií umožní její otevření pro návštěvníky.

Výstupy projektu budou zpřístupněny na internetových stránkách vypaleneobce.cz a expozicejavoricko.cz.