Obyvatelé Hlušovic v těchto měsících vidí, jak rychle se jejich obec mění. Dočasné potíže způsobené stavebními pracemi už brzy vystřídají kvalitnější komunikace, pitná voda a větší bezpečnost.

Obec se pustila do výstavby vodojemu a skupinového vodovodu. Investice za 49 milionů velmi výrazně změní kvalitu života zdejších obyvatel, protože s přibývajícími suchými roky hladina vody v jejich vlastních studnách klesá. Vedení Hlušovic se přitom podařilo získat na investiční akci dotaci z Operačního programu Životní prostředí, takže část nákladů uhradí Evropská unie. „Pro obec naší velikosti a našeho rozpočtu to byla příležitost, která se už dlouho nemusí opakovat. Vodovod bude občanům sloužit desítky let a pomůže jim zvládnout i případné pokračování sucha,“ říká starosta Jaromír Malý.

Hlušovice leží na železniční trati číslo 290 z Olomouce do Šternberka, která prochází elektrifikací. Součástí prací je i vybudování dvou podjezdů ve směru na Dolany a na Týneček. Jejich stavba přináší dopravní komplikace, radnici se však podařilo vyjednat taková dočasná řešení, která obci pomáhají situaci zvládnout. V jednom případě dokonce ani nemusí na delší objízdnou trasu, ale stačí jim vydat se po panelové cestě, které se díky elegantnímu řešení začalo říkat lékařským termínem bypass. Stavby jsou v režii správce železnice, nicméně pro starostu Malého znamenají takřka každodenní řešení drobných potíží, vyjednávání termínů a hledání kompromisů, aby se probíhající práce co nejméně podepisovaly na životě v obci a pohodlí občanů. „Pro zdejší obyvatele to není lehká situace a já jim moc děkuji za trpělivost,“ dodává starosta Malý.

Práce na stavbách by měly skončit letos v červnu, kdy bude dokončeno budování vodovodu i obou mimoúrovňových křížení.