Budova bývalé školy v Javoříčku hostí netradiční výstavu. Až do konce roku 2020 je v jejích v prostorách k vidění expozice „Českoslovenští legionáři mezi námi“. Připomíná 100. výročí návratu účastníků zahraničního vojenského odboje přes Sibiř do vlasti. Právě v září 1920 vyplula z ruského Vladivostoku loď Heffron, jejímž úkolem bylo dopravit do Československa poslední legionáře.

Výstava přibližuje osudy lidí, kteří se po skončení 1. světové války zapojili do budování nového samostatného československého státu. Řada z nich pak neváhala bránit svou vlast a její demokratické hodnoty v řadách protinacistického odboje. Jedním z nich byl i legionář, četník a odbojář Jindřich Bombera, rodák z nedalekého Jesence na Konicku.

„Cílem autorů výstavy není jen faktograficky přiblížit osud legionářů v takzvané velké válce, ale na pozadí životního příběhu místního rodáka představit široké veřejnosti jejich roli ve válce i v následném budování a obraně nového státu. Chceme zaujmout především žáky škol ze zdejšího regionu,“ přibližuje Ivo Heger, mediální zástupce pořádající Iniciativy pro podporu vypálených obcí.

Výstavu lze navštívit v rámci prohlídky expozice věnované pohnutému osudu obce Javoříčko v prostorách místní školy, Informace o otevírací době jsou dostupné na internetových stránkách www.expozicejavoricko.cz. Výstava přináší i autentické předměty ze soukromých sbírek přibližujících legionářskou tradici. Projekt se koná za podpory Ministerstva obrany České republiky.