Na téměř 66 miliónů korun přišla rekonstrukce silnice mezi Uničovem a obcí Dlouhá Loučka. Stavební práce na více než čtyři kilometry dlouhém úseku zahrnovaly například úpravy povrchu vozovky, její odvodnění nebo zlepšení nosnosti.

„Investice do krajských silnic, díky kterým se lidé bezpečněji a pohodlněji dostanou do zaměstnání, škol nebo k lékaři, jsou pro nás důležitou prioritou. Letos se kraji daří uskutečňovat naplánované opravy i navzdory koronavirové krizi,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Silnice z Uničova do Dlouhé Loučky byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu. V komunikaci byly trhliny, nerovnosti a měla poškozenou krajnici.

Součástí rekonstrukce, která byla spolufinancovaná z IROP, byla také obnova silničních propustků a sjezdů. Nechybělo ani zbudování nových obrub a chodníků, na které uvolnilo více než 2 milióny korun město Uničov.