Uplynulé léto bylo ve Fakultní nemocnici Olomouc mimo jiné ve znamení oprav stávajících parkovacích ploch a také budování zcela nových. Díky tomu mají tři parkoviště vylepšené povrchy a během října přibude v areálu největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě dalších 87 míst k stání. To vše za zhruba 14,8 milionu korun.

V areálu FN Olomouc je aktuálně k dispozici 1142 parkovacích míst. Největší parkoviště s označením P1 (centrální) se nachází v sousedství Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého a v minulých dvou měsících prošlo opravou své poloviny, která je zhotovena ze zatravňovací dlažby. „Nejvíce poškozená místa byla rozebrána, bylo upraveno podloží a položeny nové betonové dílce. Práce realizované firmou GALVA TRANS, s.r.o. přišly na 700 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty,“ uvedl vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc Ing. František Valíček.

Další opravy proběhly na parkovacích plochách P3 a P4 u nového vjezdu do areálu nemocnice z Hněvotínské ulice. Postarala se o ně společnost Hroší stavby Morava a.s. a stály 240 tisíc korun bez DPH. „Jedná se o dvě velké plochy umožňující parkování. Jejich úprava přinesla lepší komfort pro uživatele za nepříliš vysoké náklady. Stávající plochu tvořily pozůstatky původních komunikací a podlahy bývalých objektů. Nyní je zde nový povrch ze zhutněného asfaltového recyklátu. U parkoviště P4 bylo zároveň kompletně opraveno oplocení této části areálu, jehož hranice jsou dány ulicemi Hněvotínská a Jana Zrzavého. Tuto část prací prováděla firma ELEKTRO-FLEXI s.r.o. a cena činí1,07 milionu korun bez daně,“ řekl  Valíček.

Během letošního října by motorizovaní návštěvníci nemocnice měli mít k dispozici dalších 87 míst k stání, z toho 63 díky rozšíření stávajícího parkoviště P2 pod Dětskou klinikou a 24 míst u ubytoven pro zaměstnance (před budovou YE). „Součástí úprav obou parkovišť je také vybudování nových chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a slaboproudých rozvodů s kamerovým dohledem. V rámci dostavby parkovací plochy pod Dětskou klinikou, kde budou z 63 nových míst čtyři vyhrazena pro ZTP/P, došlo rovněž k úpravě frekventovaného chodníku od tramvajové zastávky od Brněnské ulice a probíhá vytvoření odpočinkové zóny v místě bývalého jezírka. Vítaným bonusem navíc je rovněž renovace a zprovoznění nedalekého zchátralého ,společenského´ pramene, včetně jeho napojení na pitnou vodu,“ konstatoval František Valíček s tím, že vznikající parkoviště před ubytovnou v panelové budově YE pod hlavní lékárnou FN Olomouc má uspokojit především uživatele ubytoven, pro něž bude vyhrazeno 15 z celkových 24 nových stání. Náklady na tyto dvě stavební akce, které po dobu čtyř měsíců realizuje společnost Hroší stavby Morava, činí téměř 12,9 milionu korun bez DPH.

Po dokončení dvou nově budovaných parkovišť se počet parkovacích míst v areálu FN Olomouc zvýší na 1229. Snahou nemocnice je umožnit v maximální možné míře parkování pacientů v bezprostřední blízkosti zdravotnických pracovišť, pro zaměstnance jsou proto vyhrazena zónová parkování na k tomu určených plochách.

Olomoucká fakultní nemocnice v současné době realizuje hned několik dalších stavebních projektů. Probíhá například modernizace prostor a přístrojového vybavení Radiologické kliniky či budování nástavby modrého monobloku A, v němž vznikne zázemí pro zdravotníky z několika přilehlých klinik. Dokončené jsou stavební úpravy Dětské kliniky, jež umožnily vybudování nového oddělení JIRP.