Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo komorní výstavu věnovanou zakladateli moderní genetiky Gregoru Johannu Mendelovi. Prostřednictvím informačních panelů připomene Mendelův pestrý život. K vidění bude faksimile rukopisu jeho slavného díla Versuche über Pflanzen-Hybriden z majetku Augustiniánského opatství na Starém Brně a kopie jeho brýlí.

„G. J. Mendel byl obrovská postava naší historie. Spolu se S. Freudem patří jako jediní dva Češi ke stovce nejvýznamnějších osobností světa. Mendel svými geniálními závěry jednoznačně předběhl svou dobu. Jsem rád, že celosvětové oslavy 200 let této osobnosti, které připadají na příští rok, zahájíme právě v našem muzeu v Olomouci již nyní,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Mendel byl rodákem z malé obce ve Slezsku, augustiniánským mnichem a později opatem kláštera na Starém Brně. Byl to zároveň vnímavý přírodovědec, výborný matematik, vášnivý včelař a nadšený meteorolog, ale také skromný člověk „slabých nervů“, jehož přínos vědecká obec uznala a docenila až mnoho let po jeho smrti.

Expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci bude přístupná do neděle 28. listopadu.