Téměř devadesát kilogramů odpadu na osobu vytřídí v průměru obyvatelé Olomouckého kraje. Je to jeden z nejlepších výsledků mezi všemi ostatními regiony v Česku. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti EKO-KOM.

„Chci poděkovat všem obcím a lidem, kteří odpad třídí, a poprosit je, aby ve svém úsilí nepolevovali. Separace odpadu je nutnou podmínkou k jeho recyklaci či jinému využití, což je směr nejen správný, ale po ukončení skládkování i nezbytný,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Lidé v Olomouckém kraji podle aktuálních dat vytřídili minulý rok 89,7 kilogramu papíru, skla, kovu, plastu a nápojových kartonů.

Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na novém projektu úpravny odpadu. Do dvou let by v Olomouci mělo vyrůst centrum, které bude zpracovávat odpad od všech zapojených měst a obcí. To jim dá jistotu, že budou mít kam dávat odpad i po zákazu skládkování.

„Systém nabídne nejlepší technologii, kdy budeme moci dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití, a naopak se maximálně obejít bez skládek, jejichž poplatky se budou každý rok skokově zvedat,“ dodal radní Šmída.