Infolinka Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku velký nárůst zájmu cestujících. Krajský koordinátor dopravy ji zřídil v září loňského roku a od letoška zásadně rozšířil její provozní dobu.

Linka, která má telefonní číslo 588 88 77 88, zaznamenala v prvním kvartálu roku 2018 nárůst počtu volajících i celkové délky hovorů oproti posledním třem měsícům roku 2017. Zásadní vliv na růst počtu volajících v lednu 2018 měly dotazy směřované ke změnám jízdních řádů s platností od 1. 1. 2018, nicméně nemalé množství dotazů se opětovně týkalo také tarifu a cen jízdného IDSOK.

Od ledna do března 2018 infolinku využilo celkem 1 404 volajících, což představuje pětinásobek oproti čtvrtému kvartálu roku 2017. Průměrná délka hovorů v roce 2017 i 2018 se pohybovala okolo tří minut, nicméně celková doba hovorů vzrostla více než pětinásobně z 13:42 hod. ve čtvrtém kvartálu roku 2017 na 75:19 hod. v prvním kvartálu roku 2018. Zátěž infolinky se postupně od začátku roku 2018 snižuje, celková délka příchozích hovorů činila 42:43 hod. v lednu, 18:34 hod. v únoru a 14:02 v březnu.

Na Infolinku IDSOK byly nejčastěji směřovány dotazy týkající se změn v obslužnosti od roku 2018, ale především stížnosti na redukci spojů, nevyhovující časy odjezdů, nevhodné trasování spojů, vynechání obsluhy zastávek, neuskutečnění garantovaných návazností a chybějící jízdní řády na zastávkách. Ke konci měsíce ledna s blížící se platností prvních revidovaných jízdních řádů se začaly objevovat také dotazy týkající se plánovaných změn jízdních řádů.

Infolinka IDSOK funguje od 1. září 2017. Od 2. ledna 2018 byl spuštěn ostrý provoz centrálního dispečinku IDSOK, který rozšířil nejen provozní dobu infolinky na každý pracovní den od 5 do 22.30 hodin, ale také rozsah poskytované služby. Cestující se od roku 2018 mohou informovat nejen o cenách jízdného a tarifu pod hlasovou předvolbou číslo 2, ale také o mimořádnostech ve veřejné dopravě v IDSOK pod hlasovou předvolbou číslo 1 nebo o jízdních řádech a spojení pod hlasovou předvolbou číslo 3.

Více informací o výhodném cestování v IDSOK naleznete na webech www.idsok.cz a www.kidsok.cz.