Celkem devět církví se letos v olomoucké diecézi připojí k Noci kostelů, jejímž cílem je otevřít svatostánky návštěvníků, kteří by do nich jinak nezavítali. Letos se mezi zpřístupněnými objekty objeví například zaniklý kostel sv. Petra a Pavla v Olomouci.

Slavnostní zahájení Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi se letos uskuteční od 17.30 hodin v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci na Slovenské ulici. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz.

„Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ říká olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a dodává. „Sám jsem mnohokrát zakusil vděčnost řady návštěvníků, kteří dokázali ocenit, že po uvedení do smyslu a souvislostí architektury a uměleckých děl s jejich duchovní stránkou dokázali sejít od povrchu do hloubky a i skutečnosti známé vidět zcela jinýma očima.“

V okrese Olomouc naleznou návštěvníci dveře otevřené u 43 kostelů ve 14 městech a obcích, a to v Olomouci, Litovli, Šternberku a Uničově, dále v Dolanech, Domašově nad Bystřicí, Hněvotíně, Horce nad Moravou, Cholině, Mladějovicích, Nové Hradečné, Slatinicích, Štěpánově a Újezdě. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 26 objektů, mezi nimi také neexistující kostel sv. Petra a Pavla, zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého na ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela sv. Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětluje pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala.

Program Noci kostelů v olomoucké katedrále sv. Václava začíná již v 16 hodin a nabídne akce pro menší děti, po celý večer je zároveň možné si kostel prohlédnout s výkladem průvodce a v nabídce jsou i komponované pořady slova a hudby. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. K dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben.