Na přednášky odborníků, exkurze, dny otevřených dveří či workshopy se mohou těšit návštěvníci Týdne vědy a techniky na Univerzitě Palackého v Olomouci. O program se postarají Pevnost poznání, vědecká centra i některé katedry přírodovědecké fakulty. Největší vědecký festival v tuzemsku pořádá spolu s partnery ve dnech 5. až 11. listopadu Akademie věd. Letošní ročník se zaměří na století české vědy.

„Týden vědy a techniky je jedinečnou příležitostí, jak představit aktivity přírodovědecké fakulty, zejména vědeckých center. Ve spolupráci s nimi jsme připravili přednášky předních vědců, kteří seznámí posluchače s aktuálním výzkumem. Přírodovědná témata doplní také přednáška Martina Hilského, která posluchače seznámí se Shakespearovým dílem,“ uvedl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal.

Muzeum vědy Pevnost poznání připravilo pro Týden vědy a techniky interaktivní aktivity ve všech svých expozicích. Návštěvníci si mohou vyrobit vlastní vesmírnou raketu, vyzkoušet chemické pokusy nebo poznat autentické meteorologické přístroje. V sobotu 10. listopadu se pak celý den mohou zapojit do programu, který připravila katedra geologie. Její tým zájemce seznámí s materiálem z jiných těles sluneční soustavy – meteority­ – a lidé si vyzkoušejí poznávání krystalů nebo minerálů. Kromě toho budou obdivovat výbrusy z hornin v polarizačním mikroskopu nebo zkoumat fosilie pod geologickou lupou.

Stejně jako loni se festivalu vědy zúčastní Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Ve dnech 7. až 9. listopadu uspořádá exkurze, během nichž návštěvníci zjistí, že nanočástice jsou pomocníci sice malé velikosti, ale velkých schopností. Dozvědí se rovněž, co všechno dokážou a k čemu mohou sloužit. Pracovníci seznámí příchozí se všemi směry zdejšího chemického, materiálového a optického výzkumu. Připraveny budou i experimenty, na exkurze je ale nutné se registrovat předem. Středoškoláci se mohou těšit na přednášku nazvanou Nanomateriály a nanotechnologie pro nové zdroje energie – cesta k udržitelnému světu? (Nano)světem pro výrobu alternativních a udržitelných zdrojů energie, jako je vodík nebo elektrická energie pomocí fotoelektrochemických a fotovoltaických článků, nových typů baterií a superkondenzátorů, provede výzkumník Štěpán Kment.

Na prohlídku svých laboratoří na ulici Šlechtitelů zve i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), vědecké centrum zaměřené na výzkum rostlin a vývoj biotechnologií. Jeho pracovníci ve dnech 7. až 9. listopadu návštěvníkům vysvětlí mimo jiné to, k čemu je důležitý výzkum hospodářsky významných rostlin včetně ječmene a pšenice nebo jak výzkumníci editují genom rostlin, aby získali odrůdy s vyššími výnosy a lepší odolností vůči nepříznivým vlivům prostředí. Představí špičkovou techniku včetně nejmodernějších mikroskopů, jimiž lze nahlížet do buněk živých rostlin. Ředitel CRH a odborník na molekulární farmaření Ivo Frébort v přednášce určené pro středoškoláky v Pevnosti poznání seznámí s podstatou evolučních změn a procesů přirozené a cílené genetické selekce organismů. Na praktických příkladech představí techniky, které umožní rostlinám vtisknout požadované vlastnosti, od vkládání genů (GMO) až po nové metody editování genomu.

Dny otevřených dveří pořádá od 6. do 8. listopadu i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí CRH. Jeho výzkumníci představí mimo jiné celosvětový projekt luštění dědičné informace pšenice nebo prozradí, jak zachraňují genové bohatství banánovníku.

Program pro veřejnost nachystali i ekologové z přírodovědecké fakulty. Zájemce nechají nahlédnout pod pokličku této vědní disciplíny, seznámí s jejím vývojem a možnostmi řešení problémů, s nimiž se v oblasti životního prostředí setkáváme.

Program i kontakty pro registrace jsou dostupné na www.tydenvedy.cz.

Ilustrační snímek nám poskytla Univerzita Palackého.