Více než dva tisíce článků z botaniky, zoologie, mykologie a ochrany přírody už obsahuje unikátní webová encyklopedie české přírody Natura Bohemica. V roce 2008 ji založila skupina studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Za 11 let se týmu odborníků podařilo vybudovat cenný zdroj informací, jenž vyniká v tuzemském i evropském měřítku. Encyklopedie je zdarma dostupná na stránkách www.naturabohemica.cz.

Natura Bohemica je určena spíše pro poučenějšího čtenáře. „Články mají pevnou strukturu a strohou akademickou povahu, což nám umožňuje držet dobrý standard už více než 10 let. Nedílnou součástí každého článku jsou autorské fotografie, které se zápalem pořizujeme po celé republice i v zahraničí,“ uvedl hlavní administrátor webu Filip Trnka. Encyklopedie obsahuje i seznam odborné literatury či internetových stránek s přírodovědnou tematikou.

Webovou encyklopedii tvoří kapitoly zaměřené na faunu, floru, houby a chráněná území. „Kdo si k nám najde cestu, dozví se zajímavé věci o úplně obyčejných, ale i těch nejvzácnějších organismech. Stejně jako o organismech, které se v České republice objevují v posledních letech nebo jsou desítky let vyhynulé,“ přiblížil obsah encyklopedie zoolog Zdeněk Mačát.

Redakce webové encyklopedie nyní čítá osm aktivních členů. Patří mezi ně i vedoucí botanické zahrady přírodovědecké fakulty Václav Dvořák. „Články na našem webu jsou vzájemně propojeny a nabízejí čtenářům možnost vytvořit si mnohem komplexnější obraz o naší přírodě,“ podotkl Dvořák. Na internetu funguje několik podobných projektů, avšak jsou zaměřeny jen na dílčí skupiny organismů, jako jsou například rostliny nebo motýli. „Natura Bohemica je ve svém širokém záběru unikátním nekomerčním projektem nejen u nás, ale i v Evropě,“ vyzdvihl Václav Dvořák přednosti encyklopedie Natura Bohemica.
Mezi absolventy a redaktory webu Natura Bohemica jsou zoologové z CHKO Železné hory a Národního parku Podyjí, hydrobiolog Krkonošského národního parku, vědecký pracovník univerzity i profesionální biologové ze soukromého sektoru. „Než se na webu objeví všechny známé druhy z našeho území, bude to trvat ještě desítky let. Práci možná dokonce budou muset převzít naši potomci. My se těšíme na důchod, až nebudeme dělat nic jiného než jezdit po Česku s fotoaparátem a psát články o kytkách a zvířatech,“ shodují se na závěr všichni členové týmu Natura Bohemica.